Źródło zdjęcia: link Skwalan (Squalane) i skwalen (Squalene) to dwa składniki kosmetyczne o bardzo podobnych nazwach. Czy łączy je coś jeszcze? Otóż oba są lipidami, a skwalan jest pochodną skwalenu…