źródło zdjęcia link Pod koniec października tego roku ukazała się Decyzja Komisji Europejskiej, która rozszerza zakres możliwości przyznawania znaku Ecolabel (oznakowania ekologicznego UE) na wszystkie produkty kosmetyczne (z wyjątkiem nawilżanych chusteczek,…