Źródło zdjęcia: link
Lubię to!

 

Dwutlenek tytanu – Titanium Dioxide (TiO2) w kosmetykach znalazł zastosowanie jako barwnik (wówczas należy używać nazwy wg INCI CI77891) oraz filtr UV (w tej roli występuje w postaci „tradycyjnej” lub nano, a jego stężenie w produkcie ochrony przeciwsłonecznej nie może przekraczać 25%). Rok 2020 to rok nowych opinii o bezpieczeństwie tego składnika i związanych z nimi nowych regulacji prawnych.

Cofnijmy się jednak do pierwszych opinii na temat dwutlenku tytanu. Opinia „poprzednika” SCCS z 200o roku mówi, ze nie budzi on wątpliwości co do zdrowia ludzi, ponieważ nie absorbuje się przez skórę. W 2013 r. SCCS zaopiniowało dwutlenek tytanu w formie nano, używany jako filtr UV – do stężenia 25% nie niesie ryzyka dla ludzi, ale w produktach, gdzie może dojść do wdychania (pudry i spraye), nie można uważać go za bezpiecznego. Podobne wnioski przedstawiono w opinii dla „zaotoczkowanego” dwutlenku tytanu.

W lutym tego roku (2020) Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (aktualizację do innego aktu prawnego – CLP – klasyfikowania, oznakowania i pakowania substancji chemicznych), w którym dwutlenek tytanu został sklasyfikowany jako substancja podejrzewana o działania kancerogenne (kategoria 2). Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 09.09.2021 roku produkty zawierające 1% lub więcej dwutlenku tytanu (o wielkości cząstek poniżej 10 µm) będą musiały być specjalnie oznakowane:

– jeśli są w formie proszku „Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.”

– jeśli są w formie płynnej „Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.”

Wprowadzenie tych zmian powiązane jest z raportem Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC). Zgodnie z tym dokumentem, nie ma dostatecznych danych, aby dwutlenek tytanu zakwalifikować jako kancerogen kategorii 1, ale zdecydowano umieścić się go w kategorii 2, ze względu na badania na szczurach, w których wykazano jego kancerogenne działanie na płuca. Ogólnie w klasyfikacji kancerogenności substancji nie rozróżnia się drogi ekspozycji, ale w tym przypadku szkodliwe działanie łączone jest tylko z inhalacją (wdychaniem) dwutlenku tytanu, nie ma podobnych wyników dla drogi doustnej lub przezskórnej. Co ważne, o działanie kancerogenne jest podejrzewany dwutlenek tytanu w formie nierozpuszczalnych cząsteczek.

Stowarzyszenie Producentów Dwutlenku Tytanu nie zgodziło się z raportem RAC, postulując, że sam Komitet stwierdza przecież, że nie ma solidnych badań rakotwórczości dwutlenku tytanu, a znaczenie badań na szczurach może być niejasne, ponieważ występują różnice pomiędzy czynnościami płuc szczurów i ludzi. Opinia RAC jest też sprzeczna z danymi zebranymi od ponad 24 tys. pracowników, które nie pokazują związku pomiędzy występowaniem nowotworów u ludzi a narażeniem na dwutlenek tytanu. Niektóre definicje w rozporządzeniu UE i opinii RAC są nieprecyzyjne, co pozostawia duże pole do różnych interpretacji. Nie ma również precedensu pokazującego, w jaki sposób te regulacje mają być stosowane, nie ma również pełnych informacji o tym, jak postępować z odpadami, zawierającymi dwutlenek tytanu.

Tymczasem w sierpniu SCCS (Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów) opublikował wstępną opinię na temat bezpieczeństwa dwutlenku tytanu w produktach kosmetycznych, w którym odpowiedziano na 3 pytania:

 1. Czy w świetle danych, według których dwutlenek tytanu zakwalifikowano do substancji kancerogennych kategorii 2 (inhalacja), jest on bezpieczny w kosmetykach, gdy jest stosowany jako filtr UV w stężeniu do 25% i jako barwnik w innych produktach kosmetycznych?Dwutlenek tytanu w stężeniu 25%: w aerozolach do stylizacji włosów NIE jest bezpieczny zarówno dla konsumentów, jak i fryzjerów, jako barwnik w pudrach i innych produktach do makijażu, JEST bezpieczny. Opinia ta dotyczy TYLKO produktów, dla których można rozważać narażenie drogą wziewną, a więc sprayów, aerozoli i proszków, a nie uwzględnia pigmentów perłowych, ze względu na złożony charakter takich materiałów, których dwutlenek tytanu jest tylko częścią.
 1. Jakie jest maksymalne stężenie dwutlenku tytanu uważane za bezpieczne?W aerozolach do stylizacji włosów dwutlenek tytanu jest bezpieczny do stężenia 1,64% dla konsumenta i 1% – dla fryzjerów.
 1. Czy są jakieś inne naukowe doniesienia, które dotyczą używania dwutlenku tytanu w kosmetykach?Opinia SCCS dotyczy tylko jednego typu dwutlenku tytanu – pigmentu o danej strukturze krystalicznej (dwutlenek tytanu może występować w 3 formach strukturalnych), o traktowanej powierzchni i dotyczy wąskiej grupy produktów kosmetycznych. Z powodu braku informacji, nie jest jasne, czy te konkluzje można również stosować do innego typu materiałów dwutlenku tytanu. Mimo to SCCS uważa, że inne produkty z dwutlenkiem tytanu mogą być uznane za bezpieczne, jeśli margines bezpieczeństwa będzie wyliczany zgodnie z wytycznymi w tym raporcie i będzie wynosi powyżej 25.

 

Przykład dwutlenku tytanu pokazuje, że sposób klasyfikacji i wiedza o substancjach chemicznych nie jest niezmienna. Taka jest nauka – im dokładniej coś badamy, tym lepiej to poznajemy, więcej wiemy. Wraz z nowymi wynikami badań, dostosowuje się prawo. Producenci kosmetyków powinni na bieżąco śledzić wszelkie doniesienia i zmiany, aby w odpowiedni sposób zareagować.

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (92 votes, average: 9,28 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– CZY NANOCZĄSTKI ZnO Z FILTRÓW UV PENETRUJĄ SKÓRĘ? klik

– 1,4-DIOKSAN – KANCEROGEN W KOSMETYKACH klik

– NANOMATERIAŁY  W KOSMETYKACH – BEZPIECZNE? klik

 

ŹRÓDŁA:

 1. EU’s SCCS Publishes Preliminary Opinion on Safety of TiO₂ in Cosmetics, dostęp 21.08.2020 klik
 2. EU Regulation Classifies TiO₂ as Category 2 Suspected Carcinogen by Inhalation, dostęp 21.08.2020 klik
 3. SCCS Opinions, dostęp 21.08.2020 klik
 4. OPINION on 19 20 Titanium dioxide (TiO2) used in cosmetic products, SCCS/1617/20 Preliminary Opinion klik
 5. Scientific Committee on Consumer Safety SCCS OPINION ON Titanium Dioxide (nano form) as UV-Filter in sprays, SCCS/1583/17 Final klik
 6. OPINION OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON COSMETIC PRODUCTS AND NON-FOOD PRODUCTS INTENDED FOR CONSUMERS CONCERNING TITANIUM DIOXIDE Colipa n° S75 , 2000 klik
 7. European Commission publishes titanium dioxide classification, dostęp 21.08.2020 klik
 8. Committee for Risk Assessment RAC Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Titanium dioxide, ECHA, 2017 klik
 9. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/217 of 4 October 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting that Regulation klik