Źródło zdjęcia: link
Lubię to!

Butylparaben to konserwant dozwolony do stosowania w kosmetykach pod warunkami:

– jego stężenie nie może przekraczać 0,14% (w przeliczeniu na kwas 4-hydroksybenzoesowy), jeśli występuje samodzielnie (bez innych parabenów),

– stężenie mieszaniny parabenów nie może przekraczać 0,8% (w przeliczeniu na kwas), a stężenie butylparabenu w takiej mieszaninie nie może być większe niż 0,14%,

– nie może być stosowany w produktach niespłukiwanych przeznaczonych do stosowania w okolicach podpieluszkowych u dzieci poniżej 3 roku życia.

Butylparaben został 25.06.2020 wpisany na Listę kandydacką substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC, ang. substance of very high concern). Oznacza się w ten sposób substancje, które mogą mieć poważny i często nieodwracalny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. W przypadku identyfikacji substancji jako SVHC dodaje się ją do listy kandydackiej, celem ostatecznego włączenia jej do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Substancje można określić jako SVHC, jeśli spełniają kryteria dla substancji:

– CMR (kancerogennych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość) kategorii 1A i 1B,

– PBT (trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych),

– vPvB (bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji).

Lista substancji SVHC jest tworzona przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów) jako pierwszy krok do wprowadzenia restrykcji używania chemikaliów, zgodnie z Rozporządzeniem REACH. REACH oznacza rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), autoryzację (Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals) i reguluje procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach związanych z substancjami oraz daje możliwość wprowadzenia zezwoleń i ograniczeń w obrocie daną substancją. Lista kandydacka substancji SVHC zawiera substancje, wobec których wszczęto stosowną procedurę w celu identyfikacji substancji spełniających odpowiednie kryteria, zakończoną jednomyślną akceptacją komitetu państw członkowskich. Jest to pierwszy krok ewentualnego objęcia substancji procedurą zezwolenia.

Butylparaben znalazł się na liście kandydackiej ze względu na swoje działanie jako dysruptor endokrynny. Niekorzystny wpływ na zdrowie polega na zmniejszeniu liczby i jakości plemników w badania na gryzoniach (ekspozycja okołoporodowa i podczas laktacji). Podobne efekty u ludzi mogą prowadzić do bezpłodności. Są one nieodwracalne. Badania z lutego 2020 (Niemcy, 622 kobiet w ciąży), pokazują, że używanie przez kobiety ciężarne kosmetyków zawierających butylparaben zwiększa ryzyko wystąpienia u dziecka otyłości (szczególnie u dziewczynek).

Jakie zobowiązania niesie za sobą umieszczenie butylparabenu na liście kandydackiej substancji SVHC? Od daty umieszczenia substancji na liście, dostawcy wyrobów, w których substancja występuje w stężeniu powyżej 0,1%, muszą:

– przekazać swoim klientom informacje o bezpiecznym korzystaniu z produktu,

– dostarczyć na wniosek konsumenta informacje o bezpiecznym korzystaniu z produktu, nie później niż 45 dni od otrzymania takiego wniosku.

Aktywność estrogenowa parabenów rośnie wraz z długością łańcucha alkilowego, a więc spośród dozwolonych do używania jako konserwanty w kosmetykach parabenów, najsilniej działać będzie butylparaben i dlatego to on jako pierwszy (nie wiemy, czy inne parabeny też znajdą się na tej liście), został umieszczony na liście kandydackiej substancji SVHC.

 

 

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (86 votes, average: 9,23 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– PARABENY – NIE-ALERGEN ROKU 2019 klik

– CZY CIĄŻA ZMIENIA NASZE NAWYKI KOSMETYCZNE? klik

– DYSRUPTORY ENDOKRYNNE – SUBSTANCJE NIOSĄCE POTENCJALNE ZAGROŻENIE W KOSMETYKACH klik

 

ŹRÓDŁA:

  1. Butylparaben Blacklisted as ECHA Substance of High Concern, dostęp 06.07.2020 klik
  2. Candidate List update: Four new hazardous chemicals to be phased out, dostęp 06.07.2020 klik
  3. Rozporządzenie REACH, dostęp 06.07.2020 klik
  4. OPINION ON Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben, 2013, SCCS klik
  5. Amended Safety Assessment of Parabens as Used in Cosmetics, 2018, CIR klik
  6. MEMBER STATE COMMITTEE SUPPORT DOCUMENT FOR IDENTIFICATION OF BUTYL 4-HYDROXYBENZOATE klik
  7. Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej, dostęp [07.07.2020] klik
  8. Leppert et al., Maternal paraben exposure triggers childhood overweight development, 2020, Nature Communications, 11, Article number: 561 klik