Źródło zdjęcia: link
Lubię to!

Istnieją kosmetyki, które deklarują działanie przeciwbakteryjne, np. mydła antybakteryjne, płyny do płukania ust czy szampony przeciwłupieżowe. Skoro mają takie działanie, mogłyby być klasyfikowane jako produkty biobójcze. A co z żelami do dezynfekcji dłoni? To również tzw. produkty z pogranicza między kosmetykami a produktami biobójczymi. Jaka jest różnica między tymi kategoriami produktów?

Najpierw w tabeli zestawmy sobie najważniejsze informacje porównujące kosmetyki i produkty biobójcze.

Kosmetyk Produkt biobójczy
Definicja każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, której wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała każda substancja lub mieszanina w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składająca się z jednej lub kilku substancji czynnych, albo zawierająca, lub wytwarzająca jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek inny sposób niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.
Dopuszczenie do obrotu Konieczny raport bezpieczeństwa oraz wpis do portalu CPNP Przed dopuszczeniem do obrotu musi zostać zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (lub odpowiedni inny urząd w danym państwie UE); istnieje jawny i powszechnie dostępny Wykaz Produktów Biobójczych

wykaz produktów biobójczych

Wymogi co do składu Nie może zawierać substancji wymienionych w Aneksie II do rozporządzenia 1223/2009 oraz musi spełniać kryteria co do stężeń dla innych substancji wymienionych w pozostałych aneksach Musi zawierać substancję czynną o potwierdzonym działaniu dla danej kategorii produktu biobójczego oraz dostawca/producent substancji czynnej musi się znajdować w wykazie prowadzonym przez ECHA (Europejską Agencję Chemikaliów)

 

Produkty biobójcze klasyfikuje się do 3 kategorii i wielu grup w ramach tych kategorii:

 1. Środki dezynfekujące, np.

– Grupa 1 – Produkty biobójcze do higieny ludzi,

– Grupa 2 – Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt (m.in. dezynfekcja powierzchni, wody w basenach)

– Grupa 5 – woda przeznaczona do picia

 1. Produkty konserwujące
 2. Zwalczanie szkodników
 3. Inne produkty biobójcze

Jak już wspomniano w tabeli, łatwo można sprawdzić, czy dany produkt jest produktem biobójczym. Na stronie Urzędu znajdują się dwa wykazy – część I (na które wydano pozwolenie na obrót, czyli zgodnie procedurą narodową) i część II (produkty zarejestrowane zgodnie z tzw. procedurami europejskimi). Wykazy są dwa, ponieważ wszystko zależy od statusu użytych substancji czynnych. Ogólnie – jeżeli wszystkie są zatwierdzone (dla danej grupy produktowej), rejestracja jest zgodna z procedurami europejskimi, jeśli nie – zgodnie z prawem narodowym. Status zatwierdzenia substancji czynnej można sprawdzić na stronie ECHA. I w tym miejscu warto wspomnieć, że etanol nie został jeszcze zatwierdzony w kategorii środki dezynfekujące, w grupach 1 i 2, a ECHA rekomenduje używanie do produkcji tych środków biobójczych propanolu i izopropanolu (które zatwierdzenie posiadają). Oznacza to, że jeśli producent chce zarejestrować swój produkt biobójczy zawierający etanol, musi to robić osobno w każdym kraju UE (rejestracja zgodna z prawem narodowym). Dotyczy to również obecnej sytuacji pandemii koronawirusa.  I tak np. ORLEN OIL Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk plus (kategoria 1, grupa 1 produktów biobójczych) dostał czasowe pozwolenie, nawet mimo tego, że nie korzystano przy jego produkcji z etanolu certyfikowanego przez ECHA – zezwolenie wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Główną różnicą dla bezpieczeństwa stosowania między etanolem a propanolem jest fakt, że etanol jest kancerogenem (grupa 1 według IARC).

 Źródło zdjęcia: link link  link

Propanol (propan-1-ol) jest bezpieczny dla zdrowia człowieka i środowiska w produktach biobójczych w stężeniu ≤60% (dla użytku profesjonalnego) i ≤70% (nie-profesjonalnego). Jest skuteczny przeciwko bakteriom (w tym prątkom), drożdżom i niektórym wirusom bezotoczkowym w stężeniu 60%, ale niedostatecznie skuteczny przeciw grzybom. Podobną aktywność wykazuje izopropanol (propan-2-ol). Mechanizm działania alkoholi jest niespecyficzny – powodują uszkodzenia błony komórkowej mikroorganizmów, powodując wyciek zawartości komórki i w efekcie śmierć.

A co z „kosmetykami dezynfekującymi”?

 

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (82 votes, average: 9,20 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– CZY NAPRAWDĘ POTRZEBUJESZ ŻELU ANTYBAKTERYJNEGO DO RĄK? klik

– HIGIENA INTYMNA – O CO TYLE HAŁASU? klik

– JAK POZBYĆ SIĘ ŁUPIEŻU klik

 

ŹRÓDŁA:

 1. How Companies Can Speed the EU Disinfectants Supply, cosmeticsandtoilietries.com, dostęp [27.03.2020] klik
 1. Information on biocides, echa.europa.eu, dostęp [27.03.2020] klik
 1. Covid-19, echa.europa.eu, dostęp [27.03.2020] klik
 1. Q&As for companies seeking to place disinfectants on the EU/EEA market, echa.europe.eu, dostęp [27.03.2020] klik
 1. FAQ, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dostęp [27.03.2020] klik
 1. Oziembło-Brzykczy, Produkty biobójcze. Obowiązki pracodawcy, 2019 klik
 1. Wykaz produktów biobójczych, dostęp [27.03.2020] klik
 1. Eixarch et al., Cosmetics and biocides in the EU: establishing the borderline, 2017, Household and Personal Care Today, 12, 56-59 klik
 1. Opinion on the application for approval of the active substance: Propan-1-ol Product type: 1, 2017 klik
 1. Assessment Report Propan-2-ol Product-type 1 (Human hygiene biocidal products), 2015 klik