Źródło zdjęcia: link Rozporządzenie UE stanowi, że każde państwo osobno wyznacza organy kontroli kosmetyków i ich producentów. Zgodnie z ustawą o produktach kosmetycznych z 2018 roku, w Polsce nadzór nad…