źródło zdjęcia link O dobrej praktyce produkcji (czasem używa się też słowa „wytwarzania”) być może część z Was słyszała. GMP, od angielskiego Good Manufacturing Practice, to zestaw standardów odnoszący się do…