Źródło zdjęcia: link Gluconolakton zalicza się do tzw. kwasów PHA, czyli polihydroksykwasów. Jako surowiec występuje w postaci krystalicznego proszku, który w wodzie ulega powolnej hydrolizie do kwasu glukonowego. Glukonolakton stosuje…