Źródło zdjęcia: link 1,4-dioksan jest substancją zakazaną w produktach kosmetycznych. Jednak może być on w nich obecny jako zanieczyszczenie produkcyjne w surowcach etoksylowanych (PEGach i innych składnikach z końcówką -eth),…