źródło zdjęcia link

Lubię to!

O dobrej praktyce produkcji (czasem używa się też słowa „wytwarzania”) być może część z Was słyszała. GMP, od angielskiego Good Manufacturing Practice, to zestaw standardów odnoszący się do produkcji przemysłowej. Pierwotnie GMP stworzono dla branży farmaceutycznej, ale później odpowiednio dostosowano do specyfiki innych zakresów, m.in. produkcji kosmetyków czy artykułów spożywczych.

Co mówi prawo?

Rozporządzenie kosmetyczne (1223/2009) mówi wprost w artykule 8:

„Aby zapewnić realizację celów art. 1 (Aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi), produkcja produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcji.”

Także wytwarzanie kosmetyków zgodnie z GMP jest obligatoryjnym obowiązkiem każdego producenta. Podstawą systemu jest norma ISO 22716:2009.

Norma ISO 22716

Norma ISO 22716:2009 to zbiór wskazówek i wytycznych, które dotyczą różnych obszarów wytwarzania kosmetyków:

– personelu (np. jakich zasad higieny powinni przestrzegać pracownicy, jaka odpowiedzialność spoczywa na osobach na danych stanowiskach),

– pomieszczeniach pracy (jak powinny być zaprojektowane i używane, by zapewnić odpowiednią czystość produktu),

– wyposażenie (sprzęt dostosowany do typu produkcji, łatwy do czyszczenia i w razie konieczności do dezynfekcji, zapewnienie przeglądów technicznych, kalibracji itd.),

– surowce i opakowania (powinny spełniać określone przez producenta kryteria akceptowalności, dbanie o odpowiednią jakość wody),

– samą produkcję (m.in. zapewnienie dokumentacji wytwarzania i identyfikowalności, punkty kontrolne podczas wytwarzania),

– gotowy produkt (powinien spełniać z góry założone kryteria akceptowalności, jego magazynowanie, wysyłka, nadzór nad zwrotami powinien zapewniać jakość produktu),

– kontroli jakości (zapewnia prawidłowość produkcji na różnych etapach – od przyjęcia surowca, po zwolnienie produktu gotowego).

Norma GMP skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa stosowania produktu przez konsumenta, a nie na BHP pracowników oraz nie dotyczy aspektów środowiskowych (które są wewnętrzną odpowiedzialnością producenta oraz objęte są innymi regulacjami prawnymi). Przestrzeganie zasad GMP pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia problemów, których łatwo można uniknąć, np. zanieczyszczenia produktu przez nieprawidłowe umycie mieszalnika, użycia przeterminowanego surowca przez nadzór nad zwalnianiem surowców do produkcji. GMP nie obejmuje działu badawczo – rozwojowego (czyli projektowania receptury kosmetyku) oraz dystrybucji wyrobów gotowych. Kontrola poprawności działania GMP odbywa się poprzez audyty, czyli ocenę działania systemu prowadzoną przez odpowiednio przygotowane osoby. Podstawą są audyty wewnętrzne, które przeprowadzają sami pracownicy (z zastrzeżeniem, że nie można audytować swojego obszaru pracy). Możliwe są także audyty zewnętrzne, których pozytywne przejście daje możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznej jednostki akredytowanej. Taki zewnętrzny certyfikat jest wymagany przez niektórych odbiorców produktów i jest dodatkowym sprawdzeniem i potwierdzeniem jakości produkcji. Co ważne, producent nie ma obowiązku prawnego posiadania zewnętrznego certyfikatu GMP. W dokumentacji produktu kosmetycznego wystarczy tylko oświadczenie producenta, że stosuje się on do zasad dobrej praktyki produkcji. To, czy zasady GMP są przestrzegane, może być także sprawdzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która kontroluje warunki produkcji i bezpieczeństwo produktu na różnych etapach wytwarzania.

Deklaracje marketingowe a GMP

Wszelkie deklaracje marketingowe (a więc nie tylko informacje na etykiecie, ale także materiały reklamowe ukazujące się w mediach czy na portalach społecznościowych) pojawiające się odnośnie produktów kosmetycznych, powinny spełniać wymagania rozporządzenia 655/2013. Ustanawia ono pięć kryteriów:

  1. Zgodność z przepisami
  2. Prawdziwość udzielanych informacji
  3. Dowody
  4. Zgodność ze stanem faktycznym
  5. Uczciwość
  6. Świadome podejmowanie decyzji

Umieszczanie gdziekolwiek informacji, że kosmetyk został wyprodukowany zgodnie z zasadami GMP narusza punkt pierwszy – zgodność z przepisami. Ponieważ wytwarzanie według GMP jest obowiązkiem każdego producenta kosmetyków, nie jest to w żaden sposób wyróżnik, informacja szczególna czy jakaś wartość dodana. Nie istnieje także żadne „oficjalne logo” zgodności z GMP. Jakikolwiek znaczek z GMP nie daje żadnej pewności co do standardów (zupełnie odwrotnie niż np. w przypadku logo Ecocertu na certyfikowanym kosmetyku naturalnym). Jeśli producent posiada certyfikat GMP nadany przez zewnętrzną jednostkę, to posiada certyfikat – specjalny dokument to potwierdzający, a nie prawo do używania jakiegoś logo GMP.

Niestety nadal zdarzają się producenci, którzy chwalą się wytwarzaniem kosmetyków zgodnie z GMP, przedstawiając to jako dodatkowy a la certyfikat. Jest to celowe i świadome wprowadzanie w błąd konsumenta, który może pomyśleć, że produkty innych firm, które się tym nie chwalą, mogą być gorszej jakości.

 

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:

(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (104 votes, average: 9,22 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– TO KOSMETYK? CZY PRODUKT SPOŻYWCZY? link

– CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ O EKSTRAKTACH ROŚLINNYCH ZE SKŁADU WG INCI? link

– KTO I JAK KONTROLUJE KOSMETYKI? link

 

ŹRÓDŁA:

  1. PN-EN ISO 22716:2009
  2. Dokument techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych Uzgodniony przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej, opracowanie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego