Źródło zdjęcia: link

Lubię to!

 

„Produkt przyjazny dla mikrobiomu skóry” – to obecnie jedna z najczęściej spotykanych, ale i pożądanych przez konsumentów deklaracji na kosmetykach. Czy takie stwierdzenie jest jedynie hasłem marketingowym czy faktycznie stoją za nim jakieś badania? Trudno to rozstrzygnąć. Pojawiła się jednak ciekawa inicjatywa certyfikowania produktów „microbiome friendly”. Tak, jak ufamy certyfikatom kosmetyków naturalnych, tak certyfikowanie deklaracji odnośnie mikrobiomu ma uwierzytelnić przedstawiane informacje.

Koncept certyfikacji „Microbiome friendly” pochodzi od firmy MyMicrobiome AG z Lichtensteinu i została opracowana w roku 2018. W 2019 roku na rynku niemieckim pojawiły się pierwsze certyfikowane produkty. Certyfikowane mogą być produkty kosmetyczne (w tym surowce) oraz spożywcze. Certyfikacja produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z jednym ze standardów:

– 18.10 – skóra twarzy i ciała (rozróżnienie skóry suchej, tłustej i wilgotnej),

– 19.10 – skóra głowy,

– 20.10 – skóra niemowląt,

– 21.10 – okolice intymne,

– 22.10 – stopy,

– 23.10 – jama ustna.

Muszę przyznać, że taki podział ma ogromny sens – skóra różni się w tych miejscach nie tylko grubością czy wrażliwością, ale także pH, ilością wydzielanego potu czy sebum oraz przede wszystkim – gatunkami mikrobioty.

Produkty są testowane w warunkach in vitro w niemieckim laboratorium (Wy też macie takie skojarzenie, że niemieckie = dobrej jakości?), aby odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych aspektów wpływu produktu na mikrobiom:

– czy produkt nie jest skażony mikroorganizmami, które nie powinny się w nim znaleźć?

– czy bakterie charakterystyczne dla partii ciała, na którą produkt ma być używany, mogą rosnąć bez problemów?

– czy różnorodność mikrobiomu zostaje zachowana w obecności produktu?

– czy równowaga skóry jest zaburzona przez produkt, ponieważ „dobre bakterie” są tłumione, a „szkodliwe” wspierane we wzroście?

Za każdy test produkt otrzymuje ocenę 1, 2 lub 3, gdzie produkt „zdaje”, gdy średnia wynosi co najwyżej 2. W zależności od wyników, otrzymują ocenę 1, 2 lub 3, gdzie:

1 – efekt pozytywny lub brak negatywnego (przyjazny dla mikrobiomu),

2 – słabe oddziaływanie negatywne (neutralny dla mikrobiomu),

3 – negatywny wpływ (uszkadzający mikrobiom).

Certyfikowany produkt nie może mieć negatywnego wpływu na znane gatunki mikrobiomu.

 

W zależności od rodzaju certyfikatu, nacisk kładziony jest na inne gatunki bakterii.

Rodzaj standardu Główne mikroorganizmy zasiedlające daną część ciała:
18.10 skóra twarzy i ciała – partie tłuste (twarz, klatka piersiowa, plecy): Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis

– partie suche (zewnętrzna powierzchnia dłoni, przedramiona, łydki): Corynebacteria, Streptococci

– partie wilgotne (pępek, pachy, między pośladkami): Corynebacteria, Staphylococci

oraz wirusy i grzyby z rodzaju Malassezia

19.10 skóra głowy Wskaźnikiem zdrowej skóry głowy jest obecność Propionibacterium acnes oraz grzybów M. restricta i M. globos, z łupieżem związana jest obecność Staphylococcus epidermidis  i grzybów z rodzaju Malassezia
20.10 skóra niemowląt Kolonizacja skóry niemowląt przez mikroorganizmy zaczyna się od momentu urodzenia. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj porodu – w przypadku cesarskiego cięcia pierwszy kontakt jest z gatunkami typowo skórnymi (Staphylococcus, Streptococcus), w przypadku porodu naturalnego – gatunkami z pochwy, tj. Lactobacillus i C. albicans. Wcześniaki wykazują większy udział Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Enterococuus and Corynebacteria.

Przez pierwsze lata życia mikrobiom całej skóry dziecka jest podobny, dopiero z czasem wykształca się zróżnicowanie ze względu na partie ciała.

21.10 okolice intymne Pochwa skolonizowana jest głównie Lactobacillus. Na skład mikrobioty tej części ciała mają wpływ przede wszystkim styl życia, czynniki hormonalne, w tym przyjmowana antykoncepcja.
22.10 stopy Na stopach bytują przede wszystkim bakterie Corynebacteria, Staphylococcus i Micrococci.
23.10 jama ustna Przede wszystkim Streptococci, Prevotellae, Veillonellae

 

Niestety standardy (szczegółowe wytyczne) nie są ogólnie dostępne, w przeciwieństwie do standardów kosmetyków naturalnych (COSMOS, NaTrue). Istnieje jednak baza danych, w której można wyszukiwać produkty w danej kategorii (standardzie), gdzie umieszczona jest ocena, jaką produkt uzyskał oraz udostępnione są protokoły z badań. Na podstawie tych protokołów można w przybliżeniu opisać zasady badań i przyznawania punktów.

Przy ocenie produktu wykonuje się 4 rodzaje badań, których wynik ma dać odpowiedź na pytania odnośnie wpływu na mikrobiom, które podałam już wcześniej.

  1. Pierwszym z nich jest zawsze sprawdzenie czystości mikrobiologicznej produktu. Jest to rutynowy test, który w UE przechodzi każdy produkt udostępniany na rynek (wymóg do raportu oceny bezpieczeństwa produktu). Przeprowadzany jest zgodnie z normą ISO 17516. Norma ta mówi, że łączna liczba mikroorganizmów mezofilnych aerobowych nie może przekraczać 1000 CFU/ml (lub g) oraz nieobecne w produkcie muszą być Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Za ten punkt badań nie są przyznawane oceny.
  2. W drugim punkcie sprawdzany jest wpływ produktu na naturalną równowagę skóry. Badanie polega na określeniu stosunku dwóch gatunków bakterii – S. epidermidis („dobrej bakterii”) i S. aureus (patogen). Pożywkę z kohodowlą S.epidermidis i S. aureus inkubuje się przez 4 h z produktem, a następnie określa stosunek obu gatunków i porównuje do kontroli. Wynik jest oceniany w skali 1-3.
  3. Następnie sprawdzany jest wpływ produktu na różnorodność mikrobiologiczną specyficznej partii ciała. W zależności od rodzaju standardu badanie przeprowadzone jest na innych mikroorganizmach:

18.10 – skóra twarzy i ciała:

– dla skóry tłustej: P.acnes, S.epidermidis, S.hominis, S.capitis, S.mitis, C.simulans, M.globosa

– dla skóry suchej: C.tuberculostearicum, P.acnes, C.mitis, S.oralis, M.luteus, M.globosa

– dla skóry wilgotnej: C.tuberculostearicum, P.acnes, S.epidermidis, S.hominis, S.capitis, C.simulans, M.globosa

19.10 – skóra głowy: M.globosa, M.furfur, P.acnes, S.epidermidis

20.10 – skóra niemowląt: C.tuberculostearicum, P.acnes, S.epidermidis, S.mitis, L.crispatus

Dla pozostałych standardów nie ma opublikowanych raportów (nie ma w bazie certyfikowanych produktów), nie można więc w tym momencie powiedzieć, jakie gatunki są wówczas badane.

Pożywkę z charakterystycznymi gatunkami (kohodowla) inkubuje się przez 4 h z produktem, a następnie porównuje ilość mikroorganizmów danego gatunku do kontroli (PBS – bufor fosforanowy). Jeśli nie obserwowano wzrostu lub spadku ilości, dla danego gatunku przyznawano ocenę 1, jeśli różnica była mała – ocenę 2, jeśli duża – ocenę 3. Każdy z badanych gatunków mikroorganizmów był oceniany oddzielnie, a następnie została wyciągnięta średnia, która jest końcową oceną tego punktu badań.

  1. Ostatnim krokiem jest ocena wpływu produktu na wzrost bakterii charakterystycznych dla partii ciała. Charakterystyczne gatunki mikroorganizmów w zależności od rodzaju standardu (takie same jak w punkcie 3.) utrzymywane są pojedynczo w bezpośrednim i niebezpośrednim kontakcie z produktem. Wzrost odnoszony jest do kontroli (PBS), każdy gatunek badany osobno, zasady oceniania takie jak w punkcie 3.

Na koniec oblicza się średnią ocen z poszczególnych badań i taki końcowy wynik umieszcza się na certyfikacie produktu. Wyciąg z przykładowego raportu znajduje się poniżej.

Produkt do mycia twarzy: CRUDE – Wash

Standard 18.10 skóra twarzy i ciała

1. Czystość mikrobiologiczna

WYNIK: Produkt spełnia wymogi normy.

2. Wpływ produktu na naturalną równowagę skóry

WYNIK: 1

 

3. Wpływ produktu na różnorodność mikrobiologiczną specyficznej partii ciała

3a. skóra tłusta

WYNIK: 1.6

Jeśli nie obserwowano wzrostu, dla danego gatunku przyznawano ocenę 1 (P.acnes, S.mitis, M.globosa), w przeciwnym przypadku ocenę 2.

 

3b. skóra sucha

WYNIK: 1.5

Jeśli nie obserwowano wzrostu, dla danego gatunku przyznawano ocenę 1 (P.acnes, S.mitis, M.luteus), w przeciwnym przypadku ocenę 2.

 

 

4. Wpływ produktu na wzrost bakterii charakterystycznych dla partii ciała

Metoda bezpośrednia:

4a. skóra tłusta

WYNIK: 2

 

4b skóra sucha

WYNIK: 1.5

 

Metoda niebezpośrednia:

4c skóra tłusta

WYNIK: 1.3 (dla każdego z gatunków indywidualna ocena, następnie wyciągnięta średnia)

 

4d skóra sucha

WYNIK: 1.2 (dla każdego z gatunków indywidualna ocena, następnie wyciągnięta średnia)

 

WYNIK OGÓLNY

Na podstawie ocen ze wszystkich badań produkt otrzymał końcową ocenę 1.5.

 

Sposób przedstawiania danych jest przyjazny dla nawet mało zorientowanego w mikrobiologii użytkownika. Dla mnie największą niewiadomą jest sposób przyznawania ocen – skąd wiadomo, że wpływ jest „niewielki” lub „duży”? Do jakich parametrów się odnoszą oceny (statystycznych, bezwzględnych)? Ale to bardziej niuans techniczny, który prawdopodobnie jest wystandaryzowany, ale szczegóły dostępne są dla zainteresowanych zdobyciem certyfikatu stron.

Obecnie w bazie na stronie MicrobiomeFriendly znajduje się 39 pozycji – 33 produkty i 6 surowców kosmetycznych (od Aprinnova, Lipid Kosmetik i DSM), z czego większość przebadanych zgodnie ze Standardem 18.10 skóra twarzy i ciała. Nie jest to imponująca ilość, ale myślę, że koncept będzie się rozwijał.

 

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (105 votes, average: 9,23 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– KOSMETYKI PROBIOTYCZNE – TO SKOMPLIKOWANE klik

– POSTBIOTYKI – NOWY? TREND KOSMETYCZNY klik

– ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY TEWL A MIKROORGANIZMAMI NA SKÓRZE klik

 

ŹRÓDŁA:

  1. Codex Earns “Microbiome Friendly” Seal, dostęp 21.07.2021 klik
  2. Raport dla Crude- Wash klik
  3. MyMicrobiome klik