Źródło zdjęcia: link
Lubię to!

 

Rada Odwoławcza ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) kilka dni temu (18.08.2020) ogłosiła swoje dwie decyzje w sprawie rejestracji dwóch substancji kosmetycznych. Jest to o tyle ważne, że sprawa dotyczy testowania na zwierzętach i spełniania wymogów rozporządzenia REACH.  Zgodnie z rozporządzeniem REACH każda substancja dostępna na rynku (a więc i rynku kosmetycznym) musi być zarejestrowana, a więc należy wykazać jej bezpieczeństwo, przedstawiając odpowiednie badania toksykologiczne, z których wiele oparte jest na testach na zwierzętach. Wymogi rejestracji substancji według REACH mówią, że:

– w przypadku substancji stosowanych tylko w kosmetykach, testy na zwierzętach nie są konieczne z wyjątkiem oceny ryzyka narażenia przez pracowników (podczas produkcji, formulacji i pakowania),

– podczas rejestracji substancji używanych również poza przemysłem kosmetycznym, w ostateczności dozwolone są badania na zwierzętach dla wszystkich punktów oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi,

– dla wszystkich rejestrowanych substancji dozwolone jest testowanie na zwierzętach w celu oceny szkodliwości dla środowiska.

Rozporządzenie UE o produktach kosmetycznych z kolei zakazuje testów surowców i gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach.

Ostatnie decyzje ECHA dotyczą filtrów UV – Homosalate i 2-Ethylhexyl Salicylate (Octyl Salicylate), które chce zarejestrować zgodnie z rozporządzeniem REACH jeden z producentów surowców kosmetycznych – Symrise. Obie te substancje używane są wyłącznie w kosmetykach. ECHA zażądała jednak od producenta przedstawienia badań wpływu tych substancji na zdrowie człowieka, a mianowicie 90-dniowej toksyczności subchronicznej, toksyczności prenatalnej i rozszerzonej toksyczności reprodukcyjnej jednego pokolenia oraz dodatkowo testu wpływu na rozwój płciowy ryb. Badania takie wykonuje się na zwierzętach. Producent nie zgodził się z ECHA, argumentując, że badania te są niepotrzebne, ponieważ substancje są stosowane tylko w kosmetykach. Rada Odwoławcza Echa odrzuciła jednak to stanowisko – rozporządzenie REACH nie zwalnia automatycznie substancji wykorzystywanych tylko w kosmetykach od koniecznych badań na zwierzętach. Rejestrujący substancję może skorzystać ze zwolnienia przeprowadzania takich badań tylko wtedy, gdy wykaże, że warunki dostosowania są spełnione; np. zrzeczenie się prawa do studiów. W przypadku badań wpływu na toksyczność dla organizmów wodnych, które nie jest standardowym wymaganiem, ECHA argumentuje, że może żądać takich wyników, ponieważ istnieją informacje pokazujące, że Octyl Salicylate działa jako dysruptor endokrynny. Wszystkie apelacje producenta zostały odrzucone, a brakujące informacje, które wymagają testów na zwierzętach, mają być dostarczone do 25.02.2024.

Andrew Fasey, członek rady odwoławczej ECHA, stwierdza:

Dwie opublikowane (…) decyzje należą do najważniejszych podjętych dotychczas przez Radę Odwoławczą. Związek między wymogami informacyjnymi zawartymi w REACH a zakazami wprowadzania do obrotu i testowania [na zwierzętach] określonymi w rozporządzeniu w sprawie kosmetyków, był problemem przez wiele lat i wymagał kilku różnych interpretacji. Dwie przyjęte dziś decyzje opierają się na wnikliwej analizie brzmienia i celów obu aktów prawnych. Nie oczekuję, że wszyscy w pełni zgodzą się z tymi decyzjami. Staraliśmy się jednak jak najdokładniej określić, w jaki sposób i dlaczego doszliśmy do naszych wniosków.”

Jak zareagowały na decyzje ECHA stowarzyszenia na rzecz ochrony praw zwierząt? Dla nich taka decyzja jest równoznaczna z odrzuceniem zakazu testów na zwierzętach, które zawarte jest w rozporządzeniu Komisji Europejskiej o produktach kosmetycznych. Doradca naukowy PETA, Julia Baines stwierdza, że orzeczenie Rady Odwoławczej ECHA „pozwala rejestrującym i ECHA skutecznie ignorować przepisy dotyczące testów na zwierzętach, które wynikają z rozporządzenia Komisji (UE). Znaczenie słów ‘wolny od okrucieństwa’ oraz zdolność producentów do takiego określania swoich produktów, uległa erozji.” Z kolei Katy Taylor z Cruelty Free International mówi, że od teraz testy na zwierzętach „są wymagane dla składników, które są bezpiecznie stosowane w kosmetykach od lat (…) daje to ECHA wolną rękę w dalszych żądaniach testów na zwierzętach, nawet, gdy sprawa dotyczy składników wykorzystywanych tylko w kosmetykach. Nie wierzę, że kiedy posłowie do Parlamentu Europejskiego uchwalali zakaz testów na zwierzętach dla składników i produktów kosmetycznych pomyśleli, że urzędnicy mogą go później inaczej interpretować. Z powodu tej decyzji prawie niemożliwe jest, aby marka kosmetyków uniknęła testów na zwierzętach w swoich produktach. Nie wierzymy również, że tego właśnie oczekują obywatele i konsumenci”.

Z kolei ECHA wyjaśnia, że ich decyzja potwierdza status quo, czyli „ugody” Komisji Europejskiej i ECHA z 2014 roku, która nigdy się nie zmieniła. Rada Odwoławcza w tym przypadku tylko zastosowała się do tej interpretacji przepisów.

Niestety ta sytuacja rzuca się cieniem na zakazie testowania składników kosmetycznych na zwierzętach.

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (91 votes, average: 9,27 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– BUTYLPARABEN NA LIŚCIE SUBSTANCJI STANOWIĄCYCH BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE klik

– LOGO CRUELTY-FREE – CZY MA SENS? klik

– ZAMIAST KRÓLIKA LABORATORYJNEGO – ALTERNATYWNE METODY BADAŃ klik

 

ŹRÓDŁA:

  1. Appeals to ECHA Board Rejected, Animal Tests Required for REACH, dostęp 20.08.2020 klik
  2. Board of Appeal, ECHA, dostęp 20.08.2020 klik
  3. DECISION OF THE BOARD OF APPEAL OF THE EUROPEAN CHEMICALS AGENCY, A-009-2018 klik
  4. DECISION OF THE BOARD OF APPEAL OF THE EUROPEAN CHEMICALS AGENCY, A-010-2018 klik
  5. Clarity on interface between REACH and the Cosmetics Regulation, ECHA, dostęp 28.08.2020 klik
  6. Cosmetics ingredients not automatically exempted from animal testing, Echa BoA finds, Chemical Watch, dostęp 28.08.2020 klik