Źródło zdjęcia: link
Lubię to!

Rozporządzenie UE stanowi, że każde państwo osobno wyznacza organy kontroli kosmetyków i ich producentów. Zgodnie z ustawą o produktach kosmetycznych z 2018 roku, w Polsce nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, czyli sanepid oraz Inspekcja Handlowa. Dzięki temu ma być zapewnione bezpieczeństwo konsumentów. Mimo że pojawiły się nowe zadania, budżet na ich wykonywanie nie zwiększył się (zakłada się, że zwiększą się wpływy z kar). Może to budzić wątpliwości co do jakości tych kontroli. Ponieważ podobno poziomu wzrostu bezpieczeństwa konsumentów nie można ocenić metodami mierzalnymi, miarą skuteczności ustawy ma być liczba i kwota mandatów. Czy na pewno jest to dobre podejście? Czy nie będzie tak, że kary będą nakładane za drobne przewinienia tylko po to, by wypełnić statystyki?

Przedsiębiorcy zwracają także uwagę, że w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem dużej ilości danych wrażliwych, może dojść do ujawnienia tajemnicy handlowej/produkcyjnej. Dostęp do wyników kontroli może mieć bowiem oprócz organów nadzoru, strona postępowania administracyjnego, którą może być np. konkurencyjna firma. Przemysł kosmetyczny jest innowacyjny, nic więc dziwnego, że są osoby/podmioty zainteresowane co się w danej firmie dzieje.

Za jakość i skutki działania kosmetyków odpowiedzialny jest ich producent (lub dystrybutor). I mimo że produkt przechodzi szczegółową ocenę bezpieczeństwa przed wprowadzeniem na rynek, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy wywoła reakcje niepożądane. Wyróżnia się tzw. działanie niepożądane („niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania”) oraz ciężkie działanie niepożądane („powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon”). W Polsce istnieje system Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, do którego zgłoszenia ma obowiązek dodawać producent (dystrybutor), jeśli zna ciężkie działania niepożądane lub może konsument. Nadzór nad nim pełni Główny Inspektor Sanitarny.

Organy kontroli produktów kosmetycznych mają prawo do bezpłatnego pobieranie próbek i wykonywania badań laboratoryjnych. Kontrola sanepidu (Inspekcji Sanitarnej) odbywa się nie wcześniej niż po 7 dniach po zawiadomieniu o niej przedsiębiorcy, który zna jej cel i zakres. Kontrola bez powiadomień odbywa się, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie (np. powiadomienie o zanieczyszczeniu partii produktu). Kontrola interwencyjna, czyli na podstawie donosu, powinna odbyć się w przeciągu 2 dni. Podczas kontroli inspektor ma prawo do żądania informacji ustnych i na piśmie (dokumentów i danych), przesłuchiwania, pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Statystycznie podczas kontroli sanepidu najczęściej sprawdza się czystość w zakładzie, czy nie fałszowano dokumentów produkcyjnych, przestrzeganie przepisów BHP, czy pracownicy posiadają aktualne badania. Oprócz kar pieniężnych, w wyniku kontroli można nakazać remont, wstrzymać produkcję, a nawet zamknąć zakład. Z kolei kontrola Inspekcji Handlowej dotyczy w szczególności – oznakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu. Kontrola może być zwykła lub uproszczona i nie musi być przeprowadzona z poprzedzającym zawiadomieniem.

 

OCEŃ CIEKAWOSTKĘ:
(1 gwiazdka -ciekawostka zupełnie mi się nie podobała,
10 gwiazdek – rewelacyjna ciekawostka, proszę o więcej takich tematów)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (80 votes, average: 9,18 out of 10)

Loading...

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ:

– WIĘKSZA KONTROLA OŚWIADCZEŃ NA KOSMETYKACH klik

– DERMOKOSMETYKI – WYJĄTKOWE KOSMETYKI CZY CHWYT MARKETINGOWY? klik

– USTAWA O PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH klik

 

ŹRÓDŁA:

1.Nowa ustawa o produktach kosmetycznych, dodatek specjalny Przemysł Farmaceutyczny 1/2019 klik

2. Informacje dotyczące produktów kosmetycznych, Strona GIS, dostęp [24.01.2020] klik

3. Ustawa o produktach kosmetycznych z 04.10.2018 roku klik